Aquael BioCeraMax 600 - 1L

  • 95 kr

Aquael BioCeraMAX 600. BioCeraMAX 600 är ett unikt biologiskt filtermedia designat för filtrering av sötvatten- och marina akvarier, paludarium, terrariump... Läs mer

Artikelnummer: 106611
Aquael BioCeraMAX 600. 


BioCeraMAX 600 är ett unikt biologiskt filtermedia designat för filtrering av sötvatten- och marina akvarier, paludarium, terrariumpooler mm. Median har formen av rör gjort utav ett poröst keramiskt material, vilket ger en mycket stor filtreringsyta – 1L = ~600 m2.

Hur fungerar BioCeraMAX 600?
På den inre ytan av porerna i BioCeraMAX 600-rör som placerats i akvariefiltret kommer över tid stammar av användbara nitrifierande bakterier från släktena Nitrosomonas och Nitrospira att sedimentera. Dessa mikroorganismer använder metaboliska produkter: ammoniak (Nitrosomonas) och nitriter (Nitrospira) som är giftiga för fisk i deras livsprocesser. Nitrifierande bakterier oxiderar ammoniak och nitrit för att bilda nitrater, som är mycket säkrare för invånarna i akvariet.

Vilken typ av filter lämpar sig BioCeraMAX 600 för?
BioCeraMAX 600 lämpar sig perfekt som biologisk media i ytterfilter, sumpar, innerfilter med kammare för lös filtermedia (t.ex.Aquael Turbofilter) mfl. Den kan användas i både sötvattensakvarium och marina akvarier.

Hur använder jag BioCeraMAX 600?
BioCeraMAX 600 är omedelbart klar för användning och kräver ingen sköljning eller andra ytterligare åtgärder. Innehållet i förpackningen ska hällas i filterkorgen eller filterkammaren. Aquael rekommenderar 1 liter BioCeraMAX 600 per <200L vatten.

Hur länge fungerar BioCeraMAX 600?
BioCeraMAX 600 kan användas under mycket lång tid utan att bytas ut men den utsätts för långsamt gradvis slitage på grund av krossning vilket minskar effektiviteten. För att säkerställa en optimal effekt rekommenderas att cirka en tredjedel av median byts ut mot nytt var 6-12:e månad. Vid rengöring av filtret ska median sköljas försiktigt i vattnet från akvariet. Tvätta inte BioCeraMAX 600 i vanligt kranvatten för att undvika sterilisering.

Produktspecifikation
Mängd:1 Liter