Vattenberedning

Friskt rent akvarievatten för fiskarna är en solklar förutsättning för ett hälsosamt akvarium. Vattenberedningspreparat används i regel för att förbereda kranvatten för att på bästa sätt tillgodose fiskarnas krav på rent vatten. Men vattnet ur kranen är ju rent? Ja, kommunalt kranvatten i Sverige  är oftast (men inte alltid) helt okej för mänsklig konsumtion men vattnet kan fortfarande innehålla rester av klor, metaller mm som inte uppskattas av våra vattenlevande varelser. Vissa vattenlevande djur är känsligare än andra och ingen fisk vill leva i ”giftigt” vatten. Har du egen brunn kan dina vattenvärden se väldigt annorlunda ut mot kommunalt dricksvatten. 

Enligt en undersökning som utförts av Socialstyrelsen upptäcktes höga halter av mikroorganismer, t.ex. bakterier, vilket var den vanligaste orsaken till dåligt dricksvatten i både bergborrade och grävda brunnar. När det gäller kemiska ämnen var arsenik den vanligaste orsaken till otjänligt dricksvatten bland de undersökta bergborrade brunnarna. I grävda brunnar förkom främst förhöjda halter av uran, nitrat och koppar. 

Grundvattenkvaliteten är varierande över landet och beror bland annat på hur jorden och berggrunden ser ut och på olika föroreningar från till exempel jordbruk, djurhållning, enskilda avlopp och industrier. Problematik med vattenkvaliteten kan samtidigt uppstå på naturlig väg då olika ämnen urlakas från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet. Speciellt bergborrade  brunnar kan naturligt innehålla höga halter av uran, arsenik, radon och fluorid. Även material som  används i brunnar, vattenledningar och kranar kan ge upphov till höga halter av t.ex. koppar och  bly. 

Vattenberedningspreparatet kan tillsättas vid nystart men framförallt vid vattenbyten doserat för den nya vattenmängden för bibehållen vattenkvalitet och balans. Preparaten neutraliserar och binder klor, kloramin, tungmetaller, ammoniak, nitrit och nitrat mm. men har också fler positiva egenskaper. Easy-Life AquaMaker t.ex. kan även reducera stress hos fisken och ger en skyddande effekt på dess slemhinnor och gälar. Vattenberedningsmedel är självklart helt säkert för allt levande.


Catappa-löv Large

$Storlek: 15-25 cm$Large$1, 5 eller 10pack
10 kr
I lager - omgående leverans

Catappa-löv XL

$Storlek: 25-35 cm$Extra large$1, 5 eller 10pack
12 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life AquaMaker - 250ml

$AquaMaker är ett kraftfullt och snabbverkande vattenkonditioneringsmedel $Mängd: 250ml
Slut i lager

Easy-Life AquaMaker - 500ml

$AquaMaker är ett kraftfullt och snabbverkande vattenkonditioneringsmedel $Mängd: 500ml
Slut i lager

Easy-Life AquaMaker - 1000ml

$AquaMaker är ett kraftfullt och snabbverkande vattenkonditioneringsmedel $Mängd: 1000ml
Slut i lager

Easy-Life Voogle - 250ml

$Perfekt fiskvård utan att använda antibiotika $Mängd: 250ml
95 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life Voogle - 500ml

$Perfekt fiskvård utan att använda antibiotika $Mängd: 500ml
169 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life Voogle - 1000ml

$Perfekt fiskvård utan att använda antibiotika $Mängd: 1000ml
289 kr
I lager - omgående leverans