Filtermaterial

Filtermaterial för akvariefilter

Innerfilter som ytterfilter, sumpar, moving bed och droppfilter samtliga använder någon form av filtermedia och förr eller senare kommer det behöva bytas ut. Ser vi till innerfilter och ytterfilter primärt finns det oftast tre olika sätt som dessa filter renar vattnet på:

Mekanisk filtrering

Mekanisk filtrering används för att avlägsna större partiklar som matrester, växtdelar samt fiskarnas avföring vilket är en grundläggande förutsättning för att hålla vattnet rent. Den mekanisk filtreringen är oftast det första steget i ett filter, ibland också det enda i många innerfilter. Filtermattor och filtervadd tillhör den vanligaste typen av mekanisk filtermedia. I många fall beroende på plats eller om det är ett innerfilter eller ytterfilter så används flera lager med filtermattor med olika porstorlekar för att fånga olika stora partiklar från stort till smått och hålla nere rengöringsintervallet. Mekaniska filtermaterial agerar även bostad för de goda bakterier som i sin tur kommer stå för den process som hanterar det ammonium och giftiga nitrit som uppstår från fiskarnas avföring och foderrester mm. Filtermedia som filtermatta bör rengöras med jämna mellanrum för att kunna fortsätta fånga upp skräp och samtidigt släppa igenom vattnet. När man utför underhåll på sitt filter bör man undvika att tvätta det i kranvatten utan istället använda sig utav vatten ifrån akvariet i t.ex. en hink där man försikt kramar ur filtermattan och sedan stoppar tillbaka filtermattan i akvariet. Använd absolut inte någon form av rengöringsmedel(!)

Biologisk filtrering

Biologiskt filtermaterial är media som inte är ämnade att fånga upp skräp och partiklar utan deras huvudsakliga syfte är att tillhandahålla enorma ytor för ”goda bakterier” att bosätta sig på. Dessa bakteriers jobb kallas nitrifikationsprocessen, den process som bryter ned ammonium och nitrit till nitrat som uppstår när organiskt material bryts ner i akvariet. Nitrat blir man senare av med genom delvattenbyten med jämna mellanrum.

Det finns en rad olika typer av biologiska filtermaterial som keramiska ringar, biobollar, sintrat glas i olika former. Keramiska och sintrade glasringar/bollar består av tusentals små porer och gångar som bakterierna kan bosätta sig i. Dessa filtermaterial ger väldigt mycket yta sett till volym och lämpar sig ypperligt för både inner- och ytterfilter. Något att ha i åtanke är att dessa filtermaterial alltid ska hamna sist i filterordningen då dom behöver så rent vatten som möjligt. Utsätts dom för mycket slagg så kommer porerna att sätta igen väldigt fort och filtermediats funktion i största grad uteblir.

Kemisk filtrering

Med kemisk filtrering avses att olika ämnen neutraliserar oönskade föroreningar, ämnen som genererar dålig lukt eller, mediciner. Kemisk filtrering är oftast något man använder för att lösa ett specifikt problem med vattnet och är sällan något som kontinuerligt ingår i den normala filtersetupen. Ämnen som oftast förekommer för kemisk filtrering: aktivt kol som binder en rad olika gifter och oönskade ämnen samt perfekt att använda för att dra ur medicinrester efter avslutade behandlingar. Zeolit absorberar ammonium. Järn- och aluminiumoxid sänker fosfatnivåer. osv. (skall ej användas i saltvatten!) (Om ditt filter innehåller aktivt kol ska detta avlägsnas innan eventuell medicinsk behandling.)

Innerfilter och pumpar till akvarium

Filtervadd fin - 100g

$Längd: 120 cm$Bredd: 23 cm$Höjd: 3 cm
18 kr
I lager - omgående leverans

Filtervadd fin - 250g

Den traditonella vita filtervadden för söt- och saltvattensakvarium.
45 kr
I lager - omgående leverans

Filtervadd fin - 500g

Den traditonella vita filtervadden för söt- och saltvattensakvarium.
85 kr
I lager - omgående leverans

Aquael BioCeraMax 600 - 1L

$Mängd: 1L
95 kr
I lager - omgående leverans

Aquael BioCeraMax 1200 - 1L

$Mängd: 1L
129 kr
I lager - omgående leverans

Aquael BioCeraMax 1600 - 1L

$Mängd: 1L
159 kr
I lager - omgående leverans

Aquael CarboMax Plus 1000ml

$Mängd: 2x0.5L
119 kr
I lager - omgående leverans

Aquael ZeoMAX Plus 1000ml

$Mängd: 1L
95 kr
I lager - omgående leverans

Aquael NitroMAX Pro 300ml

$Mängd: 3x100ml
239 kr
I lager - omgående leverans

Aquael PhosMAX Pro 300ml

$Mängd: 3x100ml
239 kr
I lager - omgående leverans

Aquael WoolMax PRO Filtervadd

$Längd: 100 cm$Bredd: 21 cm$Höjd: 5 cm
Slut i lager