Startbakterier - Filterbakterier

Start- & Filterbakterier till ditt akvarium

Att starta upp ett akvarium tar inte särskilt lång tid och är heller inte något svårt. Något som däremot tar betydligt längre tid är att få fart på det ekosystem av bakterier som i sin tur kommer stå för den process som hanterar det ammonium och giftiga nitrit som uppstår från fiskarnas avföring och foderrester mm. Den processen kallas Nitrifikationsprocessen och kan ta allt från 2 till 6 veckor att komma igång i en sådan omfattning att det farliga avfallet, ammonium och nitrit omvandlas till nitrat i samma takt som det uppstår. 

Nitrifikation innebär oxidation av ammonium till nitratjoner. Det är en process i två steg. Det första steget är en försurande oxidation av ammonium till nitrit, som utförs av bakteriesläktet Nitrosomonas. Det andra steget är en neutral oxidation av nitrit till nitrat, som utförs av bakteriesläktet Nitrobacter. Nitrifikationen är en viktig del av kvävets kretslopp. Slutprodukten Nitrat tas upp av växter men primärt avlägnas nitrat när du utför vattenbyten för att nivån inte skall bli farligt hög. 

Nitrit är extremt giftigt för fiskar och kan snabbt ta död på ett helt akvarium om man inte är försiktig och uppmärksam vid uppstart. Tillsätt endast ett fåtal fiskar vid uppstart, 2-3st som är lämpliga för akvariets volym och mata sparsamt. Nitritförgiftning är vanligt i nystartade akvarier som saknar nitrobacter, de bakterier som omvandlar nitrit till det mindre farliga ämnet nitrat. Den här texten är grovt förenklad och vill man lära sig mer om Nitrifikationsprocessen och hur andra värden som pH kan påverka ammonium osv. finns gott om källor att finna via google. 

För att hjälpa till att stabilisera och påskynda uppstartsfasen i ett nyetablerat akvarium, neutralisera orenheter mm och göra vattnet optimalt för att kunna tillsätta fisk på ett säkert sätt finns olika vattenpreparat t.ex. EasyLife EasyStart. EasyStart tillför en unik kombination av högaktiva bakteriekulturer vilka påskyndar tillväxten av goda bakterier samtidigt som den binder metaller och minskar uppkomsten av dåliga bakterier samt reducerar nitrit. Resulatet blir ett hälsosamt akvarium med friska livliga fiskar. 

Ett annat preparat som underlättar både uppstart och underhåll är Easy-Life Filter Medium. Easy-Life Filter Medium är ett vattenberedningspreparat med ett väldigt brett användningsområde. Filter Medium kan användas för att göra vattnet kristallklart. Det används för att preparera vattnet vid nystart men också vid underhåll. Det kan användas för att stimulera växter, profylaktiskt för att förhindra infektioner och reducera stress hos fiskar. Filter Medium löser flertalet problem som kan finnas i söt- och saltvattenakvarier, är tillverkat av 100% naturliga produkter och extremt säkert att använda

Fiskmat och fiskfoder

Easy-Life Filter Medium - 250ml

$Filter Medium är ett vattenberedningspreparat med ett väldigt brett användningsområde $Mängd:250ml
79 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life Filter Medium - 500ml

$Filter Medium är ett vattenberedningspreparat med ett väldigt brett användningsområde $Mängd:500ml
119 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life Filter Medium - 1000ml

$Filter Medium är ett vattenberedningspreparat med ett väldigt brett användningsområde $Mängd:1000ml
199 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life EasyStart - 250ml

$EasyStart för att stabilisera ett nyetablerat akvarium under cyklingsfasen $Mängd:250ml
89 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life EasyStart - 500ml

$EasyStart för att stabilisera ett nyetablerat akvarium under cyklingsfasen $Mängd:500ml
Slut i lager

Easy-Life EasyStart - 1000ml

$EasyStart för att stabilisera ett nyetablerat akvarium under cyklingsfasen $Mängd:1000ml
209 kr
I lager - omgående leverans