Vattentester

Vattenkemi

Vattenkemi innefattar alla kemiska parametrar i ditt akvarievatten. Allt från det naturligt förekommande, alla former av preparat och mediciner som tillsätts. Vattenkemi kan till en början verka smått överväldigande men över tid kommer dom allra flesta att få en bra grundläggande kunskap över vad du som akvarist behöver ha koll på. Det finns många fantastiskt bra sidor på nätet att fördjupa sina kunskaper i vattenkemi i akvariemiljö.

Några av dessa grundläggande parametrar som vattenkemi omfattar och som man som akvarist bör känna till någorlunda är pH, KH, GH, NO2, NO3, Cl2 mfl. pH är troligen dom flesta bekanta med och har säkert stött på någon gång tidigare utanför akvarievärlden.

 

  • pH är ett mått på vattnets surhet och alkalinitet och mäts i en skala från 0 till 14. pH 7 står för neutralt vatten, över 7 är basiskt (alkaliskt) och under 7 är surt. Vattnets pH-värde kan vara avgörande för välmåendet hos många arter av fisk. Vissa trivs i surare vatten medan andra vill ha ett mer alkaliskt vatten. Många arter kan anpassa sig inom ett ganska stort spann och kan vänja sig till de flesta vatten. Oavsett är det en bra idé att ta reda på pH-värde på ditt kranvatten och skaffa fiskar utifrån ditt värde som trivs i detta vatten, annars gäller det att justera pH-värdet så att det passar för fiskarna du vill hålla.
  • KH är en annan viktig parameter att känna till är vattnets hårdhet som är ett mått på mängden av vissa lösta mineraler. Vatten kan innehålla olika mängder lösta kalcium- och magnesiumsalter, ju mer desto hårdare vatten. Genom förmågan att binda sura ämnen i vattnet är KH-värdet viktigt för buffertverkan i vattnet med hänsyn till surheten. Något att komma ihåg här är att KH-värdet direkt påverkar vattnets pH- och CO2-halt som är viktigt för speciellt växterna. KH-värdet har en tendens att sjunka i varmt vatten när den biologiska processen är hög och binder olika karbonater i vattnet. Om KH värdet sjunker under 4° kan
    en del fiskar och växter må sämre.
  • GH är totalen (totalhårdhet där KH är bidragande) av alla ämnen som är lösta i vattnet som påverkar hårdheten som t.ex. salter av kalcium och magnesium och olika sulfater, klorider och karbonater. GH visar om vattnet är hårt eller mjukt. Olika arter av fiskar och växter har olika preferenser för mjukt eller hårt vatten. Anledningen till det är att hårdheten kan påverka cellmembran, tillväxt, transporten av olika salter och njurfunktioner hos fiskar samt deras möjligheten att ta upp olika mineraler och spårelement.
  • NO2 eller Nitrit, bildas när syrekrävande bakterier bryter ner restprodukter från fiskar, växter, foderrester m.m. Nitrit är giftigt för fiskar. Genom att mäta halten av nitrit (NO2) kan man avgöra om det finns tillräckligt med bakterier för att bryta ned (NO2) till (NO3) i samma ögonblick nitriten bildas. Googla gärna ”Nitrifikationsprocessen” för att lära dig mer om hur nedbrytningsprocessen ska fungera i ett akvarium.
  • NO3 eller Nitrat är en direkt produkt när bakterierna brutit ner NO2. Nitrat är inte lika giftigt som NO2 och agerar gödning till dina akvarieväxter (och ibland tyvärr också för alger). NO3 bör inte överstiga 50mg/l. NO3 reduceras enkelt med delvattenbyten.
  • Cl2 eller Klor bör såklart inte finnas alls i ditt akvarievatten då det är farligt för både fiskar och bakteriefloran. Cl2 finns dock tillsatt i kranvatten i varierande grad och kan nå hela vägen fram till din kran. Därför kan det vara bra att testa sitt kranvatten (kommunalt) ibland.
    Cl2 kan bindas med vattenberedningspreparat som t.ex. Easy-Life AquaMaker och Easy-Life Filter Medium.
 

Fiskmat och fiskfoder

eSHa Quick Test - 6 in 1

eSHa Quick Test är ett användarvänligt sätt för att mäta vattenkvaliteten i ditt akvarium.
129 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life - PO4 - Fosfat TEST

Dropptest - Finkänsligt och lätthanterligt Fosfatvattentest.
Slut i lager

Easy-Life - Kalium / Potassium TEST

Dropptest - Lätthanterligt kaliumvattentest.
Slut i lager