Växtnäring Akvarium

Växter i akvariet är ett viktigt inslag både estetiskt men framförallt biologiskt som en del av  filtreringen. Naturligt fyller växterna ibland en sådan viktig roll att fiskars existens helt enkelt är  beroende utav dom. I akvariemiljö konsumerar växterna kortfattat ämnen från nedbrutna  fiskexkrementer, foderrester, co2 och producerar syre genom fotosyntes. Växter är en del utav ett  fungerande ekosystem inte bara i naturen utan självklart också i ditt akvarium. Ett välmående växtakvarium är riktigt läckert att se på och hjälper till att skapa biologisk balans  men växter är inte alltid en självklarhet för många nyblivna akvarister trots att växter tillhör den  naturliga miljön för fiskar. Av förklarliga skäl är det inte lämpligt att ha tätvuxna akvarier i odlingssammanhang men de allra flesta sällskapsakvarier bör ha en viss mängd växter för en  naturlig miljö, mindre alger och biologisk funktion. Växtnäring är nästan ett måste till levande växter då man sällan kan tillgodose växternas behov  enbart med exkrementer och andra nedbrytningsprodukter. Växterna behöver fler ämnen än vad  som finns i eller kan uppstå i akvarievattnet på naturlig väg. Växtnäring bidrar till starkare och bättre färgprakt hos växterna som i sin tur kan förbruka mer av de andra restprodukterna i  akvarievattnet, det är en win-win situation. Växtnäring tillsätts oftast på veckobasis och det är  ytterst tveksamt att det skulle finnas växter som inte skulle må bättre utav lite extra näring. 

Olika typer av växtnäring 

  • Makronäring som är främst bestående utav kväve, kalium och fosfor vilka är grundläggande  ämnen för att akvarieväxterna ska växa. Delar av detta kommer från fiskarnas exkrementer  och foder. Överskott utav fosfor eller fosfater kan i sämsta fall leda till kraftiga algproblem.  Då många fiskfoder innehåller fosfor kan övermatning leda till just ett överskott vilket i sig  innebär att man väldigt sällan behöver tillsätta fosfor. Kalium råder det oftast betydande  brist på i akvariet och kan vara en god idé att tillsätta. Kalium finns oftast inkluderat i  växtnäringsprodukter som t.ex. Easy-Life Profito. 
  • Mikronäring innefattar huvudsakliga ämnen som kalcium, klorid, bor, koppar, järn, mangan, magnesium, svavel, molybden, zink osv. Nämnda ämnen finns i små mängder i kranvatten  behöver oftast inte tillsättas för långsamväxande akvarieväxter dock kan det vara aktuellt att  tillsätta mikronäring med snabbväxande akvarieväxter då dessa förbrukar mikronäring  mycket fortare. 

Exempel på olika format

  • Flytande växtnäring (den typen av växtnäring som vi huvudsakligen säljer) Flytande växtnäring är väldigt enkelt att tillsätta och mycket bra för att tillgodose näringsbehovet hos växter som huvudsakligen tar upp näringen genom bladen eller rötter ovanför substratet. Flytande växtnäring brukar tillsättas varje vecka. 
  • Tabletter är ett annat format för att tillgodose behovet hos akvarieväxter som tar upp näringen genom rötter i bottensubstratet. Tabletterna trycks oftast ner i substratet nära växtens rötter där näringen släpps ut över en längre period.

Easy-Life RootSticks - 25st

$Easy-Life RootSticks $Mängd: 25st
89 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life Ferro - Järngödning - 250ml

$Easy-Life Ferro - Extra järn vid behov $Mängd: 250ml
69 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life Ferro - Järngödning - 500ml

$Easy-Life Ferro - Extra järn vid behov $Mängd: 500ml
119 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life Kalium-Potassium - Makronäring - 250ml

$Easy-Life Kalium-Potassium - Makronäringsämnen - Extra kalium vid behov $Mängd: 250ml
69 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life Kalium-Potassium - Makronäring - 500ml

$Easy-Life Kalium-Potassium - Makronäringsämnen - Extra kalium vid behov $Mängd: 500ml
105 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life FosFo - Makronäring - 250ml

$Easy-Life FosFo - Makronäringsämnen $Mängd: 250ml
69 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life FosFo - Makronäring - 500ml

$Easy-Life FosFo - Makronäringsämnen $Mängd: 500ml
105 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life Nitro - Makronäring - 250ml

$Easy-Life Nitro - Makronäringsämnen $Mängd: 250ml
69 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life Nitro - Makronäring - 500ml

$Easy-Life Nitro - Makronäringsämnen $Mängd: 500ml
105 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life EasyCarbo Bio - Flytande CO2 - 250ml

$EasyCarbo Bio är en naturlig kolkälla för akvarieväxter $Mängd: 250ml
79 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life EasyCarbo Bio - Flytande CO2 - 500ml

$EasyCarbo Bio är en naturlig kolkälla för akvarieväxter $Mängd: 500ml
129 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life EasyCarbo Bio - Flytande CO2 - 1000ml

$EasyCarbo Bio är en naturlig kolkälla för akvarieväxter $Mängd: 1000ml
219 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life EasyCarbo - Flytande CO2 - 250ml

$EasyCarbo är en extremt kraftfull och effektiv kolkälla för akvarieväxter $Mängd: 250ml
69 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life EasyCarbo - Flytande CO2 - 500ml

$EasyCarbo är en extremt kraftfull och effektiv kolkälla för akvarieväxter $Mängd: 500ml
119 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life EasyCarbo - Flytande CO2 - 1000ml

$EasyCarbo är en extremt kraftfull och effektiv kolkälla för akvarieväxter $Mängd: 1000ml
209 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life Profito - Växtnäring - 250ml

$Easy-Life Profito - Professionell Växtnäring $Mängd: 250ml
69 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life Profito - Växtnäring - 500ml

$Easy-Life Profito - Professionell Växtnäring $Mängd: 500ml
99 kr
I lager - omgående leverans

Easy-Life Profito - Växtnäring - 1000ml

$Easy-Life Profito - Professionell Växtnäring $Mängd: 1000ml
179 kr
I lager - omgående leverans