Biologisk Filtermedia

Biologiskt filtermaterial är media som inte är ämnade att fånga upp skräp och partiklar utan deras huvudsakliga syfte är att tillhandahålla enorma ytor för ”goda bakterier” att bosätta sig på. Dessa bakteriers jobb innefattar nitrifikationsprocessen vilket är den process som bryter ned ammonium och nitrit till nitrat som uppstår när organiskt material bryts ner i akvariet. Nitrat blir man senare av med genom delvattenbyten med jämna mellanrum.

Det finns en rad olika typer av biologiska filtermaterial som keramiska ringar, biobollar, sintrat glas i olika former. Keramiska och sintrade glasringar/bollar består av tusentals små porer och gångar som bakterierna kan bosätta sig i. Dessa filtermaterial ger väldigt mycket yta sett till volym och lämpar sig ypperligt för både inner- och ytterfilter. Något att ha i åtanke är att dessa filtermaterial alltid ska hamna sist i filterordningen då dom behöver så rent vatten som möjligt. Utsätts dom för mycket slagg så kommer porerna att sätta igen väldigt fort och filtermediats funktion i största grad uteblir.

När filtermedia ska bytas ut görs det bäst i ettapper. Byt inte ut all media på en gång då risken är överhängande att en allt för stor del av bakteriekolonin försvinner och den som återstår inte klarar av att processa akvariets belastning och obalans med spikar av nitrit/nitrat lätt kan uppstå.

Aquael BioCeraMax 600 - 1L

$Mängd: 1L
95 kr
I lager - omgående leverans

Aquael BioCeraMax 1200 - 1L

$Mängd: 1L
129 kr
I lager - omgående leverans

Aquael BioCeraMax 1600 - 1L

$Mängd: 1L
159 kr
I lager - omgående leverans