Easy-Life EasyCarbo - Flytande CO2 - 250ml

  • 69 kr

Easy-Life Easy-CarboCO2 är nödvändigt för god växttillväxt. EasyCarbo är en extremt kraftfull och effektiv kolkälla för akvarieväxter.Kol (i form av CO2 löst i ... Läs mer

Artikelnummer: EL-1229

Easy-Life Easy-Carbo

CO2 är nödvändigt för god växttillväxt. EasyCarbo är en extremt kraftfull och effektiv kolkälla för akvarieväxter.

Kol (i form av CO2 löst i vattnet) är ett av de viktigaste näringsämnena för optimal växttillväxt. Om det råder brist på kol kan växter inte optimalt assimilera och växa. Som ett resultat av denna brist slutar växter att växa och konkurrerar inte längre med alger om näringsämnena. Om denna kolbrist varar för länge, börjar växter läcka socker och andra näringsämnen som attraherar alger. Som ett resultat blir löv täckta av alger och ser oattraktiva ut. EasyCarbo är lösningen på detta problem. Efter cirka två veckors användning av EasyCarbo växer växter synbart bättre och ser bättre ut. Detta gäller särskilt sumpväxter (Cryptocoryne sp., Echinodorus sp., etcetera). Till följd av den ökade konkurrensen om näringsämnen har alger mycket svårt att överleva och i de flesta fall försvinner de helt.

ProFito + EasyCarbo = Den Rätta Kombinationen

Växter kräver mer än bara kol. Spårämnen är också viktiga. Eftersom deras närvaro inte kan mätas exakt och vi därför inte vet vilka spårämnen som finns i vattnet, är ProFito den idealiska lösningen för att berika vatten med spårämnen på det mest kompletta sättet.

Dosering:

  • Akvarium med endast ett fåtal växter: 1 ml per 100 liter dagligen
  • Akvarium måttligt planterat: 1 ml per 50 liter dagligen
  • Akvarium kraftigt planterat: 1 ml per 25 liter dagligen