Easy-Life Nitro - Makronäring - 500ml

  • 105 kr

Easy-Life Nitro - MakronäringsämnenEasy-Life Nitro och Easy-Life Fosfo är viktiga makronäringsämnen och används för att kompensera för brist på kväve (N) respek... Läs mer

Artikelnummer: EL-1246

Easy-Life Nitro - Makronäringsämnen

Easy-Life Nitro och Easy-Life Fosfo är viktiga makronäringsämnen och används för att kompensera för brist på kväve (N) respektive fosfor (P). En brist på dessa makronäringsämnen leder omedelbart till ostadig tillväxt eller till och med till tillväxtstopp.

Extra nitrat tillsätts främst i planterade akvarier med många växter och få fiskar där risken är stor för att det kan uppstå brist på nitrat som gör att plantorna växer dåligt. Normalt är målvärdet för NO3 mellan 10 - 20 mg/l (= 10-20 ppm).

Det kan snabbt uppstå brist på N och P i växtakvarier som innehåller väldigt få fiskar eller ingen fisk alls eftersom väldigt lite eller inget fiskfoder alls används. Tillsammans med fiskexkrementer är fiskfoder den viktigaste källan till N och P. En brist kan även uppstå i akvarier med hög växtlighet. Nitro (som innehåller nitrat NO3) och Fosfo (som innehåller fosfat PO4) kompenserar omedelbart för dessa brister.

Dosering:

  • Tillsätt veckovis 10ml per 500l (kontrollera värden). 10ml per 500l ökar NO3 koncetrationen med 2.0mg/l (2ppm) och K (Potassium) koncentrationen med 1.3mg/l (=1.3 ppm)