Catappa-löv XL

  • 12 kr

Mandelträds löv.Catappa-löv, även kända som indiska mandelträds löv, är en naturlig och mångsidig lösning för att förbättra akvariemiljön, dom är kända för sina... Läs mer


Artikelnummer: 1276

Mandelträds löv.

Catappa-löv, även kända som indiska mandelträds löv, är en naturlig och mångsidig lösning för att förbättra akvariemiljön, dom är kända för sina hälsofrämjande egenskaper för akvariefiskar och andra vattenlevande djur.

Löven är bruna till mörkröda i färgen och har en karakteristisk oval form med en naturlig struktur. Varje löv är unikt och bidrar till att skapa en mer naturlig och balanserad livsmiljö för dina akvarieinvånare.

Fördelar:

  • Naturliga tanniner: Catappa-löv avger naturliga tanniner i vattnet, vilket kan hjälpa till att sänka pH-värdet och skapa en mer gynnsam miljö för många fiskarter.
  • Antibakteriella egenskaper: Löven är kända för sina antibakteriella egenskaper, vilket kan bidra till att minska risken för sjukdomar och främja hälsosamma akvariepopulationer.
  • Förbättrar vattenkvaliteten: Genom att frigöra organiska ämnen kan Catappa-löv bidra till att förbättra vattenkvaliteten och skapa en mer stabil miljö för dina akvarieinvånare.
  • Stimulerar naturligt beteende: Många akvariefiskar och andra vattenlevande organismer är naturligt förtrogna med Catappa-lövens närvaro, vilket kan stimulera deras naturliga beteende och välbefinnande.

Användning:
Catappa-löv kan användas på olika sätt i ditt akvarium:

  • Lägg löven direkt i akvariet för att dra nytta av deras hälsofrämjande egenskaper.
  • Använd löven som en del av akvarieinredningen för att skapa en mer naturlig och attraktiv miljö.
  • Krossa löven och använd dem som en del av substratet för att frigöra deras fördelaktiga egenskaper över tiden.

Förvaring och Hållbarhet:
Förvara Catappa-löv på en torr och sval plats i en lufttät behållare för att bevara deras kvalitet och hållbarhet. Löven bör vara helt torra innan de förvaras för att förhindra mögelbildning.

Säkerhetsåtgärder:
Catappa-löv är inte lämpliga för konsumtion av människor eller vissa djurarter och bör endast användas i akvarier.