Easy-Life AquaMaker - 1000ml

 • 199 kr

Easy-Life AquaMaker.AquaMaker är ett kraftfullt och snabbverkande vattenkonditioneringsmedel. Det gör direkt "aggressivt" kranvatten lämpligt för alla sötvatten... Läs mer

Artikelnummer: EL-1203

Easy-Life AquaMaker.

AquaMaker är ett kraftfullt och snabbverkande vattenkonditioneringsmedel. Det gör direkt "aggressivt" kranvatten lämpligt för alla sötvatten- och marina akvarier. AquaMaker kan även användas i revakvarier och trädgårdsdammar. Det är helt säkert för alla fiskar, växter, koraller, räkor, sniglar och det biologiska filtret. AquaMaker lämpar sig upperligt om vattnet kommer från en egen brunn t.ex.

AquaMaker egenskaper:

 • Tar bort klor
 • Tar bort kloramin
 • Tar bort tungmetaller som koppar, zink och bly
 • Binder och avlägsnar giftig ammoniak
 • Binder och neutraliserar giftigt nitrit
 • Binder och neutraliserar nitrat
 • Reducerar stress hos fisk
 • Skyddar fiskens slemhinnor och gälar
 • AquaMaker påverkar inte pH, KH eller GH. AquaMaker kommer heller inte att överaktivera skummare.


Användning:

AquaMaker tillsätts lämpligast till kranvattnet som används för vattenbytet. Dosera för mängden nytt vatten. Således neutraliseras aggressiva ämnen omedelbart. AquaMaker kan givetvis även läggas till direkt i akvariet. I detta fall, basera dosen på den totala volymen av akvarievattnet.


Dosering:

 • Standarddosen är 10 ml AquaMaker per 50 liter akvarievatten.
 1. Exempel: dosering till kranvatten för vattenbyte
  Fem hinkar på varje 10 liter fylls för att byta vatten. Dosera 2 ml AquaMaker i varje hink och blanda det. Blandningen kan läggas till akvariet direkt, eftersom AquaMaker fungerar direkt.
 2. Exempel: dosering till ett akvarium
  Ett akvarium med en vattenvolym på 100 liter och 20 liter vatten byts. Doseringen av AquaMaker är för hela akvariets vattenmängd, i detta fall 100 liter. Tillsatsen till akvarievattnet bör vara 20 ml AquaMaker.


Avvikande doser – koncentrationer av kloramin, klor och nitrit & vattentemperatur

 • använd en halv dos AquaMaker (5 ml per 50 liter) vid låga koncentrationer av klor, kloramin eller ammoniak
 • använd en dubbel dos av AquaMaker (20 ml per 50 liter) vid högre koncentrationer av klor, kloramin av ammoniak
 • nödsituation: använd en trippel dos av AquaMaker (30 ml per 50 liter) vid mycket höga nitritkoncentrationer (3 mg/L eller högre) eller vid mycket höga ammoniakkoncentrationer (1 mg/L eller högre)
 • använd upp till en halv dos AquaMaker (max) så snart vattentemperaturen når 30 ºC (= 86 ºF)